Učenice Anita Kalauz (4. d) i Marija Ljubica Nosić (4. d) u okviru projekta EPAS izradile su digitalni plakat o uvođenju eura u Hrvatsku.

Euro u Hrvatskoj