Rezultati natječaja od 12. kolovoza 2021. godine – nastavnik/ca kemije, 18 sati tjedno, neodređeno vrijeme.

Po raspisanom natječaju za nastavnika/cu kemije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno, objavljenom 12. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Gimnazije, Požega i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, kandidati – sudionici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja.

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor Gimnazije, Požega na 13. sjednici održanoj dana 1. rujna 2021. godine, dao je prethodnu suglasnost za kandidata:

Martinu Peharda

za radno mjesto –  nastavnik/ca kemije, neodređeno nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranih kandidata u roku od 8 dana od dana objave ove obavijesti u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

 

Ravnateljica
dr. sc. Vesna Vlašić