U ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine, započinje nastava u 2021./2022. školskoj godini. Organizacija nastave prilagođena je uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Razredni odjeli borave u matičnoj učionici gdje slušaju većinu nastavnih predmeta. Izvan matične učionice pohađaju nastavu informatike, fizike, kemije i biologije u specijaliziranim učionicama (praktikumima) na drugom katu, a tjelesne i zdravstvene kulture te izbornih predmeta u prostoru prema odluci predmetnih nastavnika. Katolički vjeronauk se održava u matičnoj razrednoj učionici, a nastava etike u učionici uz knjižnicu (učionica likovne umjetnosti). Svi razredni odjeli pohađaju nastavu u jednoj (jutarnjoj) smjeni koja počinje u 8:00 i završava u 14:05 sati. Nastavni sati traju po 45 minuta, a dva velika odmora po 15 minuta (nakon drugog i četvrtog nastavnog sata).

Organizacija rada u ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine

Prvog dana nastave, u ponedjeljak 6. rujna 2020. godine, svi će razredni odjeli u svojoj matičnoj učionici imati dva sata razrednika i nastavni sat predmeta što ga predaje razrednik. Dolazak i ulazak u školu odvijat će se prema sljedećem redu:

 • u 8:00 sati: svi odjeli drugog, trećeg i četvrtog razreda

Učenici iz ovih razrednih odjela dolaze pred školu te bez zadržavanja na sigurnosnom razmaku ulaze u zgradu od 7:45 do 7:55 sati. Pred zgradom stavljaju zaštitnu masku preko nosa i usta (ako to već nisu učinili), na ulazu dezinficiraju ruke i prolaze preko sanitarne barijere na podu te odmah nastavljaju prema svojoj matičnoj učionici gdje zauzimaju svoje mjesto, sjednu i mirno čekaju razrednika.

 • u 8:15 sati: svi odjeli prvog razreda (1.A, 1.B, 1.C i 1.D)

Učenici prvog razreda dolaze pred školu u 8:05 sati. Pred zgradom stavljaju zaštitnu masku preko nosa i usta (ako to već nisu učinili) te na sigurnom razmaku jedni od drugih čekaju razrednikov poziv u zgradu (u 8:15 sati). Po pozivu, na ulazu dezinficiraju ruke i prolaze preko sanitarne barijere na podu te na sigurnosnom razmaku slijede razrednika prema svojoj matičnoj učionici gdje zauzimaju slobodno mjesto, sjednu i mirno čekaju početak rada.

Redovni tjedni raspored nastavnih sati primjenjivat će se od utorka, 7. rujna 2021. godine, a dostupan je na ovoj poveznici!

Opće upute i pravila
 1. U prostoru škole obvezno je pravilno nošenje zaštitne maske preko nosa i usta, pridržavanje sigurne međusobne fizičke udaljenosti te provođenje ostalih propisanih epidemioloških mjera! Za smanjivanje rizika od zaraze osobito je važna pojačana higijena pa je poželjno da svaki učenik nosi u školu osobna higijenska sredstva (za pranje, dezinfekciju i brisanje ruku…). Osobito je važno pravilno pranje ruku prije ulaska u svoju učionicu/razredni odjel, prije i nakon rukovanja hranom, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun te ih prati prema naputku za pravilno pranje ruku.
 2. Ulaz u prostorije škole dozvoljen je učenicima, zaposlenicima i roditeljima učenika u vremenu i na način određen radnim rasporedom, a ostalim strankama u vremenu i na način određen za primanje stranaka.
 3. Učenici obvezno svakodnevno sami mjere tjelesnu temperaturu prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju doći u školu, već se javljaju ravnateljici i razredniku te izabranom liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju. Jednako samostalno postupaju i zaposlenici, a dežurni zaposlenik pri ulazu provjerava tjelesnu temperaturu svim ostalim strankama i posjetiteljima koji dođu u školu.  
 4. Ako učenik razvije simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, nastavnici ga odmah izdvajaju u prostoriju za izolaciju (prostor Arhiva u prizemlju uz stol dežurnog zaposlenika) te obavještavaju roditelje/staratelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po njega.
 5. Učenici dolaze pred školu prije početka nastave te bez zadržavanja na sigurnosnom razmaku ulaze u zgradu u vremenu od 7:45 do 7:55 sati. Pred zgradom stavljaju zaštitnu masku preko nosa i usta (ako to već nisu učinili), na ulazu dezinficiraju ruke i prolaze preko sanitarne barijere na podu te odmah, bez zastajkivanja, nastavljaju prema svojoj matičnoj učionici gdje zauzimaju svoje mjesto, sjednu i mirno čekaju nastavnika.
 6. Učenici izlaze iz zgrade na kraju nastavne smjene (u 14:05 sati) prema sljedećem redu: 
  1. učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica hrvatskog jezika i filozofije ODMAH NAKON zvona za kraj nastave 
  2. učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica povijesti i geografije te učionica vjeronauka i glazbene umjetnosti u podrumu pola minute (0,5 min) NAKON zvona za kraj nastave 
  3. učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica matematike jednu minutu (1 min) NAKON zvona za kraj nastave 
  4. učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica stranog jezika jednu i pol minutu (1,5 min) NAKON zvona za kraj nastave
  5. učenici iz praktikuma na 2. katu dvije minute (2 min) NAKON zvona za kraj nastave.
 7. Učenici putnici s neprilagođenim vremenom prijevoza smiju, uz dopuštenje ravnateljice, ranije ući u školu i zadržati se dulje po završetku nastave pod uvjetom da borave u knjižnici ili predvorju škole na unaprijed određenim mjestima uz poštivanje epidemioloških mjera i pravila Kućnog reda. Jednako, učenici putnici smiju napustiti zadnji nastavni sat u radnom danu onoliko ranije koliko im posebnom odlukom dopusti ravnateljica.
 8. Hodnicima, stubištem i ostalim zajedničkim prostorima krećemo se desnom stranom, najkraćim putem, ravno i bez zadržavanja, uz obveznu minimalnu međusobnu udaljenost od dva metra (2 m) te izbjegavanje susreta učenika iz različitih razrednih odjela koliko je najviše moguće. Prilikom prolaska zajedničkim prostorom, treba izbjegavati dodirivanje površina ili predmeta.
 9. Učenici obvezno redovito nose svoj školski pribor i opremu te ne razmjenjuju niti dijele svoje stvari s drugim učenicima. Korištenje učeničkih ormarića je zabranjeno!
 10. Vrijeme malog odmora učenici obvezno provode u učionici, a za vrijeme velikog odmora izlaze iz zgrade u dvorište i okoliš škole odjeveni i zaštićeni sukladno meteorološkim uvjetima, poštujući preporučenu međusobnu fizičku udaljenost i druge primjerene epidemiološke mjere.
 11. Preporuča se odlazak učenika na toalet za vrijeme nastave, a ne tijekom odmora. U toaletu ne smije istovremeno boraviti više od pet učenika, a ostali eventualno čekaju u redu pred toaletom na preporučenom razmaku.
 12. Učenici odlaze na veliki odmor prema sljedećem redu: 
  1. Učenici iz praktikuma na 2. katu dvije minute (2 min) PRIJE zvona za veliki odmor​​ 
  2. Učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica stranog jezika jednu i pol minutu (1,5 min) PRIJE zvona za veliki odmor 
  3. Učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica matematike jednu minutu (1 min) PRIJE zvona za veliki odmor 
  4. Učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica povijesti i geografije te učionica vjeronauka i glazbene umjetnosti u podrumu pola minute (0,5 min) PRIJE zvona za veliki odmor 
  5. Učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica hrvatskog jezika i filozofije ODMAH NAKON zvona za veliki odmor.
 13. Za ulazak u školsku zgradu nakon velikog odmora vrijede ista pravila kao i pri dolasku u školu na početak nastave.
 14. Učenici jedu tijekom malih i velikih odmora. Hranu nose od kuće ili kupuju za vrijeme velikog odmora na prodajnom mjestu po svom izboru. 
 15. Na nastavu tjelesnog odgoja u vanjskom prostoru učenici izlaze iz matične učionice i vraćaju se prema uputama predmetnog nastavnika. 
 16. Boravak u knjižnici organizira se po razrednim odjelima ili skupinama za vrijeme sata razrednika ili prema dogovoru predmetnog nastavnika i knjižničara. Građu iz knjižnice korisnik naručuje putem e-pošte: knjiznica.gimnazija.pz@gmail.com, preuzima na pultu knjižnice prema dogovoru s knjižničarom i vraća na određeno mjesto u kutiju za povrat koja se nalazi na ulazu u knjižnicu. 
 17. Izdavanje potvrda o učeničkom statusu i prijepisa svjedodžaba te drugih dokumenata obavlja se prema najavi i dogovoru s administratorom putem e-pošte ili telefona na sljedećoj adresi ili brojevima: 
  • e-mail: tajnistvo@gimpoz.hr 
  • telefoni:  034/316-750  ;  034/316-751 
  • mobitel: 099 249 5672
 18. Učenici pojedinačno dolaze u ured ravnateljice, tajnice, administratorice, računovotkinje te kabinet pedagoginje i psihologa isključivo po pozivu ili prethodnoj najavi i dogovoru u točno određenom terminu.
 19. Pojedinačni razgovori razrednika i predmetnih nastavnika održavaju se uživo u nastavničkim kabinetima u vremenu određenom rasporedom primanja roditelja ili po posebnom dogovoru. Sastanci uživo sa skupinom roditelja ili drugim strankama mogu se održati uživo u formatu i na način koji dopuštaju aktualne epidemiološke mjere u auditoriju knjižnice ili drugoj prikladnoj prostoriji.

Učenici će dodatne upute o načinu rada, suradnji i ponašanju u školi dobiti od razrednika i ostalih osoba zaduženih za organizaciju odgojno-obrazovnog rada!

Uz ovu obavijest priloženi su sljedeći dokumenti:

 1. Raspored razrednih odjela po matičnim učionicama 
 2. Raspored trajanja nastavnih sati i odmora (vrijeme oglašavanja školskog zvona)
 3. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (HZJZ i MZO, 26. kolovoza 2021.) 
Svim učenicama i učenicima želimo uspješan početak nove nastavne godine!