Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2022./2023. počinju 1. prosinca 2022. godine u 12.00 sati i traju do 15. veljače 2023. godine u 12.00 sati.

Više informacija potražite na službenoj stranici NCVVO-a, te pročitajte Upute učenicima.