Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu ponovno u virtualnome okruženju

Smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se u razdoblju od 25. do 27. studenoga. I ove će godine biti održana u virtualnome okruženju, a misao vodilja Smotre glasi: "Klikni s faksom!" Svi detalji i nove informacije bit će objavljene na mrežnoj stranici Smotre Sveučilišta u Zagrebu i podstranici Smotr@. Podstranica će biti središnje mjesto informiranja maturanata, tj. potencijalnih budućih studenata Sveučilišta u Zagrebu (klikom na logotip pojedinoga fakulteta ili akademije).