U matičnim školama učenika, a dijelom online, održana je 28. rujna 2020. županijska razina Natjecanja iz fizike.

U šk. god. 2019./2020. održana je samo školska razina Natjecanja iz fizike. Županijska razina natjecanja se trebala održati 16. ožujka 2020. u OŠ „Vladimir Nazor“ u Trenkovu, ali je zbog korona krize odgođena do daljnjega.

Agencija za odgoj i obrazovanje na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja donijela je  Vremenik preostalih županijskih i državnih natjecanja i smotri u školskoj godini 2019./2020. Po tom vremeniku u matičnim školama organizirano je 28. rujna 2020. provođenje županijske razine natjecanja.

Prema uspjehu na školskoj razini natjecanja na županijskoj razini natjecanja u našoj županiji trebalo je sudjelovati 9 učenika 8.r. OŠ, 10 učenika u skupini SŠ-1, 7 učenika u skupini SŠ-2, 6 učenika u skupini SŠ-3 i 7 učenika u skupini SŠ-4. Zbog epidemiološke situacije i drugih razloga, na županijskoj razini natjecanja sudjelovao je puno manji broj učenika. Od bivših učenika 8.r. OŠ sudjelovao je samo jedan učenik, u skupini SŠ-1 sudjelovalo je 5 učenika, u skupini SŠ-2 sudjelovalo je 5 učenika, u skupini SŠ-3 sudjelovao je samo jedan učenik, a u skupini SŠ-4 nije bilo sudjelovanja.

Najuspješniji na županijskoj razini natjecanja bili su:

SŠ-1:

  1. Borna Soukup, Gimnazija, Požega
  2. David Jurković, Tehnička škola, Požega
  3. Domagoj Čamak, Gimnazija, Požega.

Mentori učenika su profesori Stjepan Bošković i Dragutin Kovačević.

SŠ-2:

  1. Hrvoje Radoš, Gimnazija, Požega
  2. Egon Hajpek, Gimnazija, Požega
  3. Marin Grbeš, Gimnazija, Požega

Mentor učenika je profesor Ivica Marinović.

Radovi najuspješnijih učenika poslani su Državnom povjerenstvu za fiziku. Uvidom u radove učenika te usklađivanjem bodovanja Državno povjerenstvo će napraviti jedinstvenu listu poretka za Republiku Hrvatsku za sve natjecateljske skupine.

Sačekat ćemo i saznati hoće li tko od naših učenika biti pozvan na državno Natjecanje iz fizike (19. – 20. studenoga 2020.).

Autor: 

Ivica Marinović, prof.