Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1991. - danas
9. 03. 1937. - 26.04.2019.

Sveučilišni profesor
1919. - 1990., 1991. - da...
14. 11. 1905. - 5. 10. 1993.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
31. 01. 1933. - 12. 02. 2007.

Umjetnost
1991. - danas
08. 10. 1951.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
24. 07. 1928. - 18. 12. 2003.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1991. - danas
1958.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930.

Akademik
Umjetnost
1991. - danas
21. 08. 1947.

Počasni građanin
Umjetnost
1991. - danas
20.06.1925. - 04.10.2016.